BESTUURSLID: VOORZITTER (Paul Kienstra)

Taken

 • Zit vergaderingen bestuur voor
 • Stelt agenda op
 • Zit ledenvergadering voor
 • Vertegenwoordigt MBCA naar buiten toe
 • Verantwoordelijk voor opstellen, evalueren en bijstellen beleid (korte en lange termijn)
 • Draagt beleid (waarden) MBCA actief uit

Andere verantwoordelijkheden:

 • Contact met gemeente
 • Sportiviteit en respect
 • Pestprotocol
 • Vrijwilligers
 • Sportiviteit en respect

Kennis en ervaring

 • Ervaren communicator
 • Bestuurlijke ervaring
 • Ontwikkelingsgericht

Tijdbesteding

 • Vergaderingen bestuur: 18 uur (6 keer 3 uur )
 • Inhoudelijk: 3 uur/week

 

COORDINATOR SPORTIVITEIT EN RESPECT (PETER)

Door Sportief Besturen willen wij op structurele wijze de goede en positieve sfeer op de vereniging bewaken om zeen sportief en veilig sportklimaat te creëren. De coördinator S&R stimuleert gewenst gedrag en pakt ongewenst gedrag aan. Hij/Zij is de contactpersoon binnen onze vereniging met de NBB voor het programma veilig sportklimaat.

Taken

 • Beleids-en procesrol (ontwikkelen van strategie en beleid) : normen stellen en hiervoor draagvlak creëren
 • Communicatierol :Normen, belang ervan en de omgangsnormen continue onder de aandacht brengen én houden. Diverse doelgroepen : leden, ouders, trainers/coaches, bestuur. Voorbeelden: nieuwe leden informeren, posters op de sporthal ..
 • Voorbeeldrol (Coördinator/bestuur) zelf houden aan wat afgesproken is en het voortouw nemen. Voorbeelden : SC bedanken na de wedstrijden, helpen met opruimen.
 • Weerbaarheidsrol: Mensen aanspreken bij het niet naleven van omgangsvormen en positief gedrag waarderen
 • Uitvoeren pestprotocol
 • Opstellen/evalueren/bijstellen jaarplan sportiviteit en respect

Kennis en ervaring

 • Gezag, communicatie

Tijdbesteding

 • Jaarlijks plan van aanpak, 2uur/maand

 

VRIJWILLIGERSCOORD. (RINCO, VERVANGER GEZOCHT)

 • Werven vrijwilligers 
 • Begeleiden/enthousiasmeren vrijwilligers
 • Zorgen dat iedereen op de juiste plek zit

Kennis en ervaring

 • Open en enthousiast

Tijdbesteding

 • Circa 1 uur/week

 

FINANCIEN (PENNINGMEESTER VERANTWOORDELIJK)

 

BESTUURSLID: PENNINGMEESTER (KEES)

Taken

 • Neemt deel aan vergaderingen bestuur
 • Vertegenwoordigt MBCA naar buiten toe
 • Draagt beleid (waarden) MBCA actief uit
 • Opstellen en monitoren begroting
 • Kwartaal- en jaarverslag
 • Beheren gelden MBCA
 • Factureren/innen contributie
 • Debiteurenbewaking
 • Betalingen
 • Aankopen/bestellingen accorderen
 • Andere taken
  • Contact met NBB (rayon, straks afdeling en landelijk)
  • Contact met sportbedrijf

Kennis en ervaring

 • Kennis van administratie

Tijdbesteding

 • Vergaderingen bestuur: 18 uur (6 keer 3 uur )
 • Piek aan begin seizoen, verder 2 uur/week

 

LEDENADMINISTRATIE (NICOLE)

Taken

 • In- en uitschrijven leden
 • Aanvragen spelerskaarten
 • Beheer ledenadministratie

Kennis en ervaring

 • Accuratesse

Tijdbesteding

 • Bij start van seizoen 8 uur/week daarna 2 uur/maand

 

BBCOOLADMINISTRATIE (Lena, Lieze en Sandra)

 • Registreren deelnemers
 • Bijhouden kas

Kennis en ervaring

 • zorgvuldigheid

Tijdbesteding

 • Afhankelijk van pool circa 2 uur/maand

 

COMMUNICATIE (SECRETARIS VERANTWOORDELIJK)

 

BESTUURSLID: SECRETARIS; COMMUNICATIE (HESTER)

Taken:

 • Neemt deel aan vergaderingen bestuur
 • Vertegenwoordigt MBCA naar buiten toe
 • Draagt beleid (waarden) MBCA actief uit
 • Organiseert communicatieve taken:
  • Communicatie met leden
  • Sponsorwerving en marketing
  • Evenementen

Tijdbesteding

 • Vergaderingen bestuur: 18 uur (6 keer 3 uur )
 • Inhoudelijk: 2 uur/week

 

COMMUNICATIE MET LEDEN (VACATURE)

 • Websitebeheer (Bart)
 • Social media (Ray)
 • Nieuwsbrief (Gertjan)

 

EVENEMENTEN (3 LEDEN) (CHARLOTTE, VACATURE)

 • Bbq
 • Toernooien
 • etc

Kennis en vaardigheden

 • geen

Tijdbesteding

 • Varieert met aantal evenementen. Schatting 16 uur/evenement te verdelen over 2/3 leden

 

TEAMOUDER (1 PER TEAM)

De "teamouder" is na de coach het tweede aanspreekpunt voor de leden van het team. Ieder team heeft een teamouder. De teamouder werkt samen met de trainer/coach.
De teamouder en de trainer/coach krijgen van de ledenadministratie een lijst met daarop alle adressen en telefoonnummers van de spelers.

Taken

 • (laten) bemannen van de jury (wedstrijdtafel) bij de thuiswedstrijden.
 • Inwerken nieuwe jury-leden (bij wedstrijd of een instructieavond)
 • dat het team op de hoogte is van alle wedstrijden die gespeeld worden en eventuele andere activiteiten, en als er verzameld wordt, waar, wanneer en hoe laat dat moet gebeuren. Bij iedere wedstrijd, thuis of uit, moeten de spelers een ½ uur van tevoren aanwezig zijn!
 • Ook in het geval van vervoer naar de uitwedstrijden is het een goed idee om hier ook op toerbeurt te werken.
 • Reservetenues meenemen bij uitwedstrijden als de andere vereniging ook in zwart speelt (i.e alkmaar, noordkop, us, onze gezellen, schrobelaar)
 • indien 1e of laatste thuiswedstrijd van de dag: organiseren van op- of afbouw velden (tafels, stoelen, klok)

Kennis en ervaring

 • Niet nodig

Tijdbesteding

 • Half uur per week gedurende seizoen (24 wedstrijden)

 

FACILITAIR BELEID (ALGEMEEN BESTUURSLID VERANTWOORDELIJK)

 

ALGEMEEN BESTUURSLID, FACILITAIR(VACATURE)

Taken

 • Neemt deel aan vergaderingen bestuur
 • Vertegenwoordigt MBCA naar buiten toe
 • Draagt beleid (waarden) MBCA actief uit
 • Organiseert facilitaire taken:
  • Wedstijdsecretariaat
  • Op- en begeleiden scheidsrechters en juryleden
  • Coördineren scheidsrechters en juryleden voor herenteams
  • Materiaalbeheer incl. tenues
  • Zaalmanager (aansturen zaalwacht/commissaris); planbord bij wedstrijden

Kennis en ervaring

 • Ervaring in basketbal wenselijk

Tijdbesteding

 • Vergaderingen bestuur: 18 uur (6 keer 3 uur )
 • Inhoudelijk: 2 uur/week

 

WEDSTRIJDSECRETARIS (SASKIA)

Taken

 • Uitslagen verwerken in iss
 • Sheets controleren en verzenden
 • wd

 

OP- EN BEGELEIDEN SCHEIDSRECHTERS EN JURYLEDEN (VACATURE)

Taken

 • Organiseren tafelcursus (timer, scorer, 24 seconden)
 • Organiseren F- en E-cursus scheidsrechters
 • Coachen (beginnende) scheidsrechters

Kennis en ervaring

 • X jaar scheidsrechterservaring
 • E-cursus

Tijdsbesteding

 • Begeleiding scheidsrechters: 1 dag/mnd
 • Organiseren cursussen: 12 uur/jaar

 

SCHEIDSRECHTERCOORDINATOR (YASSIN)

Taken

 • Inplannen scheidsrechters en juryleden voor thuiswedstrijden rekening houdend met ervaring
 • Inplannen zaalcommisarissen (samen met zaalmanager)
 • Uitvoeren sancties bij nshow obv beleid

Kennis en ervaring

Tijdsbesteding

 • In seizoen 1 uur/2 weken

 

ZAALMANAGER (MELIKE)

Nieuwe functie voor aansturen zaalcommisaris

 • Belangrijkste taak aanbrengen structuur. Bijvoorbeeld planbord met wedstrijden, naam zaalcie, eerste (opbouw)/laatste (afbouw) wedstrijden duidelijk communiceren etc
 • SCs herindelen wanneer het nodig is, no-shows noteren en doorgeven
 • Zorgt dat de wedstrijden op tijd beginnen/verlopen
 • Hanteert Sportiviteit & Respect tijdens de wedstrijden (gedrag coaches, ouders..)

Kennis en ervaring

 • Organisatorisch
 • Tijdsbesteding
 • Thuisweekend zaterdag 12-17uur zondag 930-15uur (vooral begin en eind van de dag)

 

ZAALCOMMISSARIS (POULE VAN LEDEN)

Taken

 • Aanspreekpunt voor tegenstanders (welk veld/kleedkamer bijvoorbeeld)
 • Inrichten velden bij wedstrijden (jurytafel, klok, sheets)
 • Zaal na wedstrijden opgeruimd achterlaten
 • Zaal alleen voor betrokkenen wedstrijden
 • Ouders supporters op tribune
 • Berging niet toegankelijk voor kinderen

Kennis en ervaring

 • Niet van toepassing
 • Tijdsbesteding:
 • Afhankelijk van omvang pool circa 4 uur/maand

 

MATERIAALBEHEER (LIEZE)

Taken

 • Beheren en registreren tenues
 • Bijhouden voorraden (denk aan tenues, sheets, ballen, fluitjes, pennen, hesjes, horden etc) & netjes onderhouden (kasten..)

Kennis en ervaring

Tijdsbesteding 

 • peak: begin van het seizoen tenues uitdelen en aan het eind verzamelen.
 • Voorraden/onderhouden : 2 uur per maand

 

TECHNISCH BELEID (2 ALGEMENE BESTUURSLEDEN VERANTWOORDELIJK)

 

ALGEMEEN BESTUURSLID; TECHNISCH BELEID (RICK EN DAVID)

Taken

 • Neemt deel aan vergaderingen bestuur
 • Vertegenwoordigt MBCA naar buiten toe
 • Draagt beleid (waarden) MBCA actief uit
 • Specifieke taken:
  • Opstellen en bijstellen technisch beleid
  • Doorvoeren technisch beleid
  • Verwen & Begeleiden/coachen trainers en coaches
  • Teamindeling (spelers/trainers/coaches en poules, bankspelers..)
  • Opstellen trainingstijden & competitietijden
  • Monitoren ontwikkeling spelers & trainers/coaches
  • Coordinatie BIA (BB’Cool, basketbalacademie)
  • Samenwerking met andere verenigingen (technischbeleid, talenten..)
  • Streetball/Off-season plan

Kennis en ervaring

 • BT2 cursus of ervaring als trainer/coach/speler

Tijdbesteding

 • Vergaderingen bestuur: 18 uur (6 keer 3 uur )
 • 2 uur/week, wel piekbelastingen (begin/eind seizoen)

 

TC MBCA

 

TECHNISCHE COMMISSIE-LID TWEE VACATURES

 • U10 TC : MBCA contactperson voor u10 NH commissie (deelname aan toernooien), schema intern communiceren
 • Opstellen en bijstellen technisch beleid
 • Doorvoeren technisch beleid
 • Verwen & Begeleiden/coachen trainers en coaches
 • Teamindeling (spelers/trainers/coaches en poules, bankspelers..)
 • Monitoren ontwikkeling spelers & trainers/coaches

Kennis en ervaring

 • BT2 cursus of ervaring als trainer/coach/speler

Tijdbesteding

 • 2 uur/week, wel piekbelastingen

 

TRAINER (VAAK ICM COACHING)


Trainer is een vrijwillige taak waar men verantwoordelijkheid voor neemt.
Een trainer:

 • Geeft trainingen gebaseerd op een doelgericht jaarplan (Bespreek dit met de technische commissie)
 • De trainingen zijn doelgericht (aanleren van tactieken en technieken)
 • Bereidt de trainingen voor en zorgt voor een opbouw in warming up/ aanleren van nieuwe technieken/ tactieken/ toepassen van het geleerde
 • Zorgt ervoor dat trainingen intensief zijn (er moet gewerkt worden)
 • Zorgt voor naleving van gedragsregels tijdens de trainingen (en geeft zelf het voorbeeld)
 • Hou aanwezigheid op papier, afmeldingen moeten van tevoren aangekondigd worden. Is zelf tijdig aanwezig.
 • Begint de trainingen altijd op tijd en zorgt voor efficient gebruik van de tijd

Waar moet een goede training aan voldoen:

 • Er moet veel arbeid worden verricht
 • Er moet veel worden geleerd
 • Er moet plezier beleefd worden aan dat wat men doet
 • De veiligheid en gezondheid moet gewaarborgd worden
 • Een training moet vlot en soepel worden georganiseerd
 • De lesstof is afgestemd op het niveau van de groep
 • Bereidt je training van tevoren voor en denk daarbij aan oefeningen/ materialen/ opstellingen/ tijd (TC zou je hier kunnen helpen)

Kennis en ervaring

 • BT2 of ervaring als trainer/coach/speler

Tijdbesteding

 • 180 uur/jaar (5 uur/week gedurende seizoen (36 weken))
 • Kan als duotaak

 

COACH (VAAK GECOMBINEERD MET TRAINER)

Voor de wedstrijd

 • Zorgt voor goede voorbereiding: voldoende spelers, spelerskaarten, tenues
 • Zorgt voor een goede warming up
 • Vult het wedstrijdsheet in (slangwissel bij u10/u12). Bij de spelers vul je de laatste 3 cijfers in. Coaches op de sheet moeten altijd lid van MBCA zijn!
 • Bespreekt de wedstrijd voor en geeft de beginopstelling door (peptalk)
 • Laat de spelers de line-up doen en iedereen een fijne wedstrijd toewensen
 • Tijdens de wedstrijd:
 • Zorgt ervoor dat er op juiste momenten gewisseld wordt
 • Zorgt ervoor dat time outs optimaal benut worden
 • Observeert het spel van eigen team en tegenstander en past, indien nodig, de tactiek aan
 • Spreekt spelers aan op ongewenst gedrag en beloont positief gedrag
 • Controleert, indien nodig, de timer en scorer
 • Is de enige in het team die de scheidsrechter mag aanspreken (uiteraard op een correcte wijze)
 • Na de wedstrijd:
 • Evalueer de wedstrijd met het team (dit kan na de wedstrijd of tijdens de volgende training)
 • Zorg voor het netjes achterlaten van zaal en kleedkamer

Kennis en ervaring

 • Gespeeld op……………….. of

Tijdbesteding

 • 60 uur/jaar (20 wedstrijden * 3 uur (incl. reistijd))

 

BIA-COORDINATOR (RICK)

BBcool

 • Trainers werven & wekelijks roster maken
 • Deelname BCool Amstelveen aan Bcool 3x3 toernooien in de omgeving
 • Selecteren voor u10/u12 teams

Basketbalacademie

 • Trainers selecteren & trainingsplan/oefenstof samen opstellen(complementair met teamstrainingen)
 • Spelers selecteren, evaluatie criteria opstellen en monitoren

Kennis en ervaring

 • BT3 of ervaring als trainer/coach

Tijdbesteding

 • 2 uur/week