Denken jullie nog aan de Grote Clubactieloten? Verkoop er zoveel mogelijk aan vrienden, buren en familie zodat we geld kunnen verdienen voor nieuwe (schot)klokken!

Verkoop je meer dan 20 loten? Dan krijg je een 20-loten voucher met allemaal leuke kortingsacties! 

Is je boekje vol? Lever hem dan in bij je trainer/coach of doe hem zelf in de Grote Clubactie doos die in het materialenhok staat. Uiterlijk 17 november inleveren!

Veel succes allemaal.

Bestuur MBCA

 

Please remember De Grote Clubactie and try to sell as many lottery-tickets as possible to friends, neighbours and family in order to make enough money to buy new (shot)clocks!

Did you sell more than 20 lottery-tickets? Then you'll get a 20-loten voucher with some nice discount!

Did you sell all your tickets? Hand in your booklet or put it in the Grote Clubactie box in our material storage. Deadline November 17th. 

Good luck!

Board MBCA

Vanaf 14 september start de Grote Clubactie en MBCA doet ook dit jaar weer mee met onze jeugdleden t/m U14.

De boekjes en verdere informatie zullen vanaf vrijdag 13 september tijdens trainingen worden uitgedeeld. En dan kan de verkoop starten!

Ons doel is dit jaar zoveel mogelijk geld op te halen voor de aanschaf van nieuwe (schot)klokken. Doe dus allemaal mee en verkoop zoveel mogelijk loten! 

Veel succes!

Bestuur MBCA

 

We hopen dat iedereen na een mooie zomerperiode weer zin heeft in het nieuwe basketbalseizoen. Hierbij ter herinnering wat korte informatie die ook via de nieuwsbrief van juni is verstuurd.

- Landelijk spelende teams trainen vanaf 26 augustus. Teamindeling en trainingsdagen staan onder het kopje teams.

- Regionaal spelende teams trainen vanaf 2 septemberTeamindeling en trainingsdagen staan onder het kopje teams.

- Het starttoernooi seizoen 2019/2020 is op 7 september van 13.00 - 19.00 uur in de Goudsmithal. Het is belangrijk dat iedereen daar is ouders, spelers, trainers en coaches. Een aparte uitnodiging per leeftijdscategorie wordt hiervoor in de eerste week september verspreid en op de website gezet. Maar zet de datum alvast in je agenda!

- Het competitieschema staat ook op de site onder het kopje wedstrijden, maar let op deze is pas vanaf 31 augustus definitief!

Tot ziens in de Goudsmithal!

TC en bestuur MBCA

 

MBCA dag, afsluiting seizoen 2018-2019!

 

Het seizoen 2018-2019 is zeer geslaagd afgesloten met mooie prestaties van alle teams.

 

Om de groei en successen van MBCA te vieren houden we op zondag 16 juni een MBCA-dag voor iedereen: ouders, spelers en familie.

 

Graag 6 euro pp. betalen vóór 10 juni op NL46RABO0168758954 ovv BBQ, naam en aantal personen.
Programma:
15.00 uur aanvang basketballen ouders en kinderen (partijtjes onderling)
16.00 uur Algemene Leden Vergadering (agenda en stukken zijn in te zien via de website)
17.30 uur BBQ, 6 euro pp (drankjes zelf meenemen)
19.00 uur Afsluiting

 

 

 

MBCA DAY, closing season 2018-2019!

 

The 2018-2019 season ended with great performances & development of our teams.

 

We want to celebrate it together (parents, players & family) on June 16th with an MBCA DAY!.

 

 

BBQ costs are 6 euro pp, please pay before June 10th via NL46RABO0168758954 ovv BBQ, name en how many persons.
Program:
15.00 hrs welcome players & family to shoot some hoops/play games together

 

16.00 hrs Annual members meeting (agenda & documents will be posted on the site)
17.30 uur BBQ (bring your own drinks)
19.00 uur Closing


 

 

Fysiotherapeute Lara Schiedon is elke maandagavond van 20:20 tot 21:10 in de Goudsmithal. Of maak een afspraak met haar voor een gratis consult

 

 

Archived Articles